Esam izstrādājuši daudzveidīgus papildinājumus Jumim, kurus varam ieviest Jūsu uzņēmumā.

Šeit aicinām iepazīties ar daļu no izstrādātajiem papildinājumiem.

Taču mums ir vēl! Sazinieties un atradīsim risinājumu, kā atvieglot Jūsu darbu.

Datorprogrammas ieviešam attālināti!

Noliktavas pasūtījumu komplektēšana

Aplikācija kura lietojama gan portatīvajā datu terminālī gan galddatorā. Primāri darbs notiek uz termināļa.

Kā iekārtas izmantojamas AMRO izplatītie datu termināli, piemēram “Newland MT65 Beluga”, kas ir ērts, jo ir fiziskas pogas, lai ērti ievadītu daudzumu. Vai arī CHD piedāvāto "CHD 8", kas ur izturīgs un ar lielu ekrānu.


Aplikācija lietojama:

Preču pieņemšanai (iepirkšanas pavadzīmes) Pasūtījumu komplektēsanai (pārdošanas pavadzi`mes) Inventarizācijai Preču atlikumu un cenu pārbaudei
 Vairāk...
Iegāde: € 700.00
Pielāgošana: € 55.00 / h
Abonēšanas maksa: € 15.00 / mēn.

Darba laika uzskaite

Rīks attālinātai darba laika uzskaites tabeļu ievadīšanai, izmantojot Interneta pārlūku.

Iespēja deliģēt ostrādāto stundu ievadīšanu nodaļu vadītājiem un atvieglot grāmatvedes darbu.

 Vairāk...
Iegāde: € 800.00
Pielāgošana: € 55.00 / h
Abonēšanas maksa: € 25.00 / mēn.

Noliktavas dokumentu attālināta ievadīšana

Iespēja darbiniekiem kompaktā veidā sagatavot noliktavas dokumentus - pieņemt pasūtījumus, sagatavot klientu piedāvājumus.

Rīks būs noderīgs grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem, lai gala lietotāji paši ievadītu noliktavas dokumentus.

 Vairāk...
Iegāde: € 500.00
Pielāgošana: € 55.00 / h
Abonēšanas maksa: € 25.00 / mēn.

Akcīzes aprēķins

Akcīzes aprēķins, balstoties Jumī ievadītos noliktavas dokumentos. Tiek automātiski veidota preču kustība caur akcizēto preču noliktavu un akcīzes uzkaite finanšu dokumentā uzn pavadzīmē.

Aprēķināto akcīzes summu pārskats iesniegšanai VID EDS.


Iegāde: € 600.00
Pielāgošana: € 55.00 / h
Abonēšanas maksa: € 20.00 / mēn.

Cenu lapu imports

Sistēma preču piegadātāju Excel cenu lapu importam Jumī.

Importējot cenas, tiek veikta datu atjaunošana Jumī esošām preču kartiņām, kā arī jaunu kartiņu izveidošana


Iegāde: € 250.00
Pielāgošana: € 55.00 / h
Abonēšanas maksa: € 15.00 / mēn.

WebService (API)

Tiek uzstādīts/nokonfigurēts WebService (API), kurš tiek saslēgts ar Jumi un caur kuru Interneta veikals (Wordpress+Woocommerce) komunicē, lai iegūtu aktuālos preču atlikumus un iesūtītu Jumī apstiprinātos pasūtījumu groziņus.


Iegāde: € 600.00
Pielāgošana: € 55.00 / h
Abonēšanas maksa: € 25.00 / mēn.